Regler / Rules

Ansvarfraskrivelse

Brug af Uniavisens digitale opslagstavle er på brugernes eget ansvar.

Uniavisen og Københavns Universitet er ikke involveret i de transaktioner mv., der finder sted som følge af opslag på den digitale opslagstavle, hvorfor hverken Uniavisen eller Københavns Universitet påtager sig nogen form for ansvar i forbindelse hermed. Vi fraskriver os således ethvert ansvar for ukorrekte oplysninger mv. samt tab eller skade – såvel direkte som indirekte – der måtte opstå som følge af brugen af den digitale opslagstavle. Ligeledes fraskrives ethvert ansvar i forbindelse med varer, tjenesteydelser osv., der ikke lever op til forventningerne.

Uniavisen forbeholder sig endvidere retten til at fjerne ethvert opslag, der findes upassende, stødende, vurderes at være falsk mv.

 

Disclaimer

Use of the Uniavisen’s digital notice board is the user’s own responsibility. The digital notice board is a platform for users to post notices. Uniavisen and the University of Copenhagen aren’t involved in any transactions etc. that happen via the digital notice board and thus do not bear responsibility for any false information there within, as well as for any loss or damages incurred – both directly and indirectly – as a result of use of the digital notice board. Likewise, any responsibility regarding goods, services etc. that do not meet expectations lies with the user. Uniavisen reserves the right to remove any notice deemed inappropriate, offensive, fraudulent etc.

© Opslagstavlen