Ledige kollegieværelser på Regensen

I løbet af efteråret 2018 vil et antal værelser blive ledige på kollegiet Regensen. Regensen er et af Københavns gamle kollegier, centralt beliggende i Indre By og med plads til 100 studerende. Kollegiet blev bygget i 1623 og har i sin snart 400-årige historie dannet rammet om et særdeles aktivt studenterliv med kulturelle arrangementer og traditionsrige fester. De studerende engagerer sig i fællesskabet bl.a. ved at påtage sig embeder og indgå i foreninger, hvoraf nogle er over 100 år gamle. Personligheder som Kaj Munk, Simon Spies, Niels Finsen og Jens Otto Krag er tidligere alumner af “den Røde Gård”.

Læs mere om Regensens historie på: http://www.regensen.dk/

Ansøgning til Regensen skal indeholde: udfyldt ansøgningsskema, motiveret ansøgning på maks. 1 A4 side, eksamensudskrift og seneste årsopgørelse fra SKAT.

Ansøgningen sendes til:
Stuart Ward
Store Kannikestræde 2
1169 København K.

Ansøgningsfrist er d. 1. juni 2018. Ønsker du at aflevere ansøgningen personligt, kan dette udelukkende gøres d. 1. juni kl. 17-18 i Regensen gård, hvor porten åbnes til lejligheden. Personligt fremmøde vil hverken forbedre eller forværre dine chancer for optagelse.

Ansøgninger bedømmes af et udvalg af fem regensianere og regensprovsten Stuart Ward. Der lægges bl.a. vægt på socialt engagement og faglig fordybelse, samt at ansøgeren kan bo på Regensen i mindst to år. Vi opfordrer alle, uanset baggrund, til at søge.

Ansøgningsskema, yderligere oplysninger og inspiration til ansøgningen findes på: http://www.regensen.dk/optagelse/optagelse.php